Artikel i Dansk Vejtidsskrift

 
Blandt vejingeniører, der anvender CAD-systemet MicroStation til vejprojektering, er der behov for en fælles dansk standard for navngivning af elementer. Standardiseringen danner grundlag for overgangen til den nye version 8 af MicroStation, hvori lagnavne er en naturlig integreret del. Derfor har en række danske firmaer og institutioner taget initiativ til at udvikle en fælles dansk standard for anlægsprojekter.
Artikel i Dansk Vejtidsskrift - januar 2003