Nye dgnlib'er for veje og baner

Nye dgnlib'er til veje og jernbaner med dansk og engelsk beskrivelse er uploadet under Standarder\Download\MicroStation. Ændringerne er dokumenteret i oversigten under Download.