Bentley Map Development Kursus

 
I forlængelse af BentleyUserDks Årsmøde 5. - 6. november på Hotel Munkebjerg ved Vejle, afholdes der et heldags kursus i applikations udvikling til Bentley Map. Kurset afholdes på Hotel Munkebjerg den 7 november kl 9:00 - 15:50.
Kurset omhandler primært applikations udvikling i C# til Bentley Map. men  udvikling af dll'er i C (MDL) til udvidelse af funktionaliteten i C# vil også indgå, ligesom ‘Best-Practice’ i kombinationen af C# og C.
Følgende emner vil blandt andre blive behandlet:
1.       Feature Definition including symbology.
2.       Feature creation. Performance issues using C# or C-api.
3.       Working with Data Storages from spatial databases, WFS and GIS files. 
4.       Feature locating and scanning for features.
Kurset foregår på engelsk og kendskab til Visual Studio2010 eller 2005 og C# må anses for nødvendigt
Underviser er Jeff Bielefeld, Technical Manager for Bentley Map API og XFT.com med videre.
Prisen for kurset er sat til 3400 kr. eksklusiv moms, og skal betales på forhånd. Prisen inkludere frokost og kaffe mv. i pauserne.
Der er fastsat et maksimum på 12 deltagere. Da BentleyUserDk sammen med Bentley Institute havde et ‘begynderkursus’ i udvikling til Bentley Map i 2010 blev kurset overtegnet. Det må derfor tilrådes at tilmelde sig i tide. Tilmelding sker via www.BentleyUser.dk sammen med tilmeldingen til Årsmødet
Man kan godt deltage alene i kurset onsdag, uden at deltage i det øvrige arrangement. I givet fald tilmelder man sig direkte til Bentley  Scandinavia ved mail til Tine Lai Andersen: TineLai.Andersen@bentley.com
Deltagere i Årsmødet har fortrinsret i tilfælde af overtegning. Derudover er det ’Først-til-mølle’ princippet der gælder.
 
 
Erik Wirring
GEOspatialSIG  -- bentleyuser.dk