Hvad foregår der i GEO SIGen

 
Egentlig hedder GEO sigen Geospatial Sig. Det var et krav fra bestyrelsen, idet ordet geo, for dem, relaterede sig til geo-teknik, altså noget med jordbundens bæreevne. Tidligere har SIG’en heddet GIS SIG, men for to år siden tog vi os sammen og så alvorligt på Sigens Formåls beskrivelse og konstaterede at den remsede en mængde Bentley produkter op, der ikke længere eksisterede. En ny formåls beskrivelse var nødvendig. Vi valgte da at udvide emnekredsen til alt hvad der har med Landmåling, Kortlægning og Geodata at gøre; naturligvis i sammenhæng med Bentley produkter, dog uden at opremse disse. SIGen har naturligvis et særligt ‘ansvar’ for de produkter der kommer fra Bentley Geospatial i Canada og det er fortiden Bentley Map og Descartes, samt GeoWebPublisher, der så vidt vides ikke findes i et eneste kørende eksemplar i Danmark. GEO SIG har sidste år etableret en Koordinatsystems fil til alle Bentley produkter. Denne BentleyUserDk koordinatsystems fil skal sikre at vi alle anvender de rigtige definitioner og kalder dem det samme. Det fremmer dataudvekslingen og minimere fejlrisikoen. Filen og installations vejledning kan hentes under GEOspatial/Problemløsninger her på websitet.
 
Indtil nu i 2012 har vi afholdt to GEO SIG møder, et hos Orbicon i Viby og et hos LE34 i Ballerup. På det første møde 13 marts havde vi Keith Raymond, der er product manager, på med online fra Toronto i Canada hvor fejl og ønskelisten fra Be Together 2011 i Philadelphia blev gennemgået og sammenholdt med de forbedringer der lå i den kommende ‘store’ release SS3. Forinden dette, Keith skulle jo lige have en chance for at så op !, havde Rune Tvilum gennem gået eksempler med IFC bygningsmodeller kan udveksles mellem forskellige arkitekt software.
 
Andet møde i SIG var 4 september. Her var Bentley Map SS3 kommet ud og mødets hoved emne blev de utroligt mange fejl der var både i Bentley Map SS3 og i MicroStation SS3. På mødet blev vi enige om an procedure hvor vi offentliggør de fejl vi finder ved at lægge dem på Bentley Communites, så vi kan undgå at vi alle skal spilde tiden med at opdage og dokumentere de samme fejl. Vi oprettede et fælles Google Regneark hvor vi løbende opdatere med nye fundne fejl og respons fra Bentley. Vi glæder os til at kunne begynde at markere fejlene som fixet :-)
 
Fælles regneark med fejl og problemer alle kan se det. Hvis nogen ønsker at tilføje fundne fejl i MicroStation SS3 eller Bentley Map bedes de henvende sig til ew@le34.dk for at få adgang til regnearket. (Kræver man har et Google login = GMail konto)
 
Der udover fik vi gennemgået årets Be_Together og Bentley Developer Network konferencer og set på hvad der kommer af sessioner og workshops på årets Vejle møde. Inden da havde Morten Sørensen fra Niras Blominfo vist hvordan man med Descartes kunne visualisere et projekt med punktskyer og ortho foto. Projektet Morten fremviste var en trace ‘opmåling’ fortaget med helikopter baseret scanning af jernbane strækningen fra Lejre til Vipperød hvor banen skal udvides til dobbeltspor. Morten har en session på Vejle mødet om netop dette. Session kan stærkt anbefales.
 
Scanning både terrestrisk og luftbåren (Lidar) og behandling af punktskyer med millioner af punkter er emner der kommer til at fylde meget i GEO SIGen fremover er vi temmelig sikre på. Ligeledes bliver det med Bentley Maps kommende modul til håndtering af landsmålingsdata og dannelse af terræn modeller. Vi kommer til at se mere og mere ‘overlap’ eller fælles interesse med Civil Sig’en.
 
Faktisk har et fælles SIG møde omkring koordinatsystemer med Civil, Microstation og Geo sig’en været på tale i et halv års tid, men af forskellige grunde er det foreløbigt udskudt til foråret 2013. Det er dog en enkelt ‘tværfaglig’ session om koordinatsystemer på programmet til Vejle mødet.
 
I forbindelse med Vejle mødet har vi et special GEO SIG møde, hvor vi har selveste Jeff Bielefeld som special guest star. Jeff er product manager for kernen i Bentley Map. Udgangspunktet for mødet er dels de nye elementtyper i Bentley Map SS3 og dels en lidt dybere beskrivelse af hvordan ‘Property Based Symbology’ og ‘Property Based Annotation’ virker. Begge emner ligger op til den følgende dags heldags kursus i Applikations udvikling i C# og C til Bentley Map. Mødet er åbent også for ikke deltagere i GEO SIGen eller næste dags kursus.
 
Det har været et lidt hæsblæsende år, men det kommende år ser bestemt ikke mindre spændende ud.
 
Mange hilsner
Erik Wirring
GEOspatial SIG -- BentleyUserDk