Hvad i alverden er Bentley Plant SIG’en?

Forhistorie
Bentley Plant SIG er et forum for brugere af Bentley Plant software, dvs. AutoPLANT, PlantSpace og OpenPlant samt generelle plant værktøjer. Den har sin oprindelse i en AutoPLANT brugergruppe tilbage i 1990’erne. I sommeren 2002 blev Rebis, og dermed AutoPLANT, opkøbt af Bentley og i november 2003 blev Bentley Plant SIG stiftet som fælles forum for brugere af AutoPLANT og Bentleys eget plant design produkt, PlantSpace.
Gennem hele SIG’en levetid har formålet været at skabe en tæt kontakt mellem leverandør og bruger, påvirke og understøtte produktudviklingen af Bentley Plant produkter og at være et netværk for udveksling af erfaringer og viden indenfor samme produkter.
 
Særlige kendetegn
Plant SIG’en er bl.a. karakteriseret ved at hovedparten af medlemmerne ikke bruger MicroStation men AutoCAD som CAD motor til deres applikationer. Gruppen en en blanding af rådgivende virksomheder, anlægsejere og entreprenører/EPC’ere, især indenfor industrien, hvor Autodesk traditionelt står stærkt. Myndigheder og offentlige institutioner er helt fraværende i gruppen, bortset fra statsejede virksomheder i energibranchen.
 
Aktiviteter
Plant SIG’en deltager med sit eget spor på Bentleyuser.dk’s årsmøde. Derudover mødes vi til tre årlige møder, hvor vi hører (salgs-)nyt fra Bentley, giver Bentley feedback, udveksler erfaringer og netværker. Faste punkter er den årlige generalforsamling, input til formandens møder med ledende Bentley Plant folk på den årlige BE Together konference i USA og tilbagemelding til gruppen efter konferencen samt forberedelse af plant sporet på Bentleyuser.dk’s årsmøde. Derudover hører vi hver gang lidt om CAD situationen hos værtsvirksomheden og de tekniske udfordringer, man her står med. Her er der altid noget man kan genkende og ofte ideer, man kan tage med hjem og bruge i sin egen virksomhed.
 
Udfordringer
Plant SIG’en bliver med rette til tider kritiseret for at være et CAD administratorforum. Snakken kan nogle gange blive meget teknisk og det kan godt afholde almindelige brugere fra at deltage i møderne. Jeg mener det er meget vigtigt, at vi får gjort medlemsflokken bredere og at der skal være noget at komme efter for enhver bruger af Bentley Plant produkter – uanset ens tekniske niveau. Men det er samtidig en udfordring at sikre, at indholdet ikke bliver så ”fortyndet”, at de nuværende trofaste deltagere mister interessen.
Gruppen er ikke særlig stor – vi er typisk 8-10 deltagere til møderne plus en Bentley repræsentant eller to. Antallet af repræsenterede virksomheder har været faldende dels pga. fusioner og opkøb, dels fordi nøglepersoner har skiftet job og der ikke altid har været nogen til at tage handsken op. Endelig har nogle virksomheden udfaset brugen af Bentley Plant software, fordi de har skiftet til et andet værktøj eller simpelthen er holdt op med at designe procesanlæg. I de sidste par år er vi dog igen begyndt at se nye medlemmer i gruppen, så jeg tror vi klarer os lidt endnu :)
 
Fremtiden
Bentley Plant miljøet er i en brydningstid. Bentley har stoppet udviklingen af PlantSpace og arbejder på at hjælpe brugerne over på OpenPlant. AutoPLANT fortsætter som et alternativ til OpenPlant. AutoPLANT udvikles stadig, men langt de fleste udviklingsressourcer allokeres til OpenPlant. Mange nye funktioner kommer til AutoPLANT-brugerne i form af OpenPlant værktøjer, som kan integreres med AutoPLANT. Der tegner sig derfor et fremtidsscenarie, hvor der bliver mindre og mindre forskel på, om man kører AutoPLANT eller OpenPlant. Før eller siden vil man som AutoPLANT bruger komme til at spørge sig selv, om ikke den næste logiske opgradering af AutoPLANT vil være et skifte til OpenPlant.
Hvad SIG’ens fremtid angår, er jeg optimist. Som en af medlemmerne sagde: ”Så længe der er to firmaer, der vil mødes og udveksle erfaringer, er det værd at bruge tid på!!”
 
Næste møde er den 23. januar hos Union Engineering i Fredericia. Kig efter mødeindkaldelsen på bentleyuser.dk. Du skal være så hjertelig velkommen!
 
Glædelig jul!
 
Henrik Hauge Thomsen
Bentley Plant SIG