Artikel om status på anlægslagstruktur

 
Siden MicroStation version 8 kom frem har MicroStation brugere kunnet bruge lagnavne i stedet for lagnumre. I bips Lagstruktur 2005 blev der som noget nyt medtaget lagstruktur for udvalgte anlægsfagdiscipliner, som kan anvendes i både MicroStation og AutoCAD. Lagstruktur for flere fagdiscipliner indenfor anlæg udarbejdes af et udvalg med udspring i TMC-DIB/bentleyuser.dk.
Artikel om status på anlægslagstruktur, publiceret i bips nyt nr. 1, 2007