Formål

Formålsbeskrivelse for BIM SIG

 

Navn:

Interessegruppen kalder sig BIM SIG - en Special Interest Group under Bentleyuser.dk med fokus på BIM i relation til både bygge- og anlægsbranchen.

 

Formål:

BIM SIG'ens formål er følgende:

  • At styrke medlemsvirksomhedernes effektivitet ved brugen af intelligente designmodeller.
  • At styrke det digitale samarbejde imellem aktørerne i byggeri og anlæg, for projekterende, udførende, myndigheder, offentligheden og bygnings- og anlægsejere. Herunder udveksling af data imellem markedets øvrige softwareleverandører. Betegnelsen BIM er ikke begrænset til bygningsarbejder.
  • At udveksle erfaringer mellem brancherne, herunder værktøjer, metoder og procedurer.
  • At holde medlemsvirksomhederne ajour med – og være en vægtig part i udviklingen af nationale og internationale standarder for digitalt samarbejde.
  • At styrte forståelsen af arbejdsgange forbundet med BIM, særligt i forhold til arbejdsgangen: fra model til virkelighed og visa versa.
  • Derudover vil gruppen have fokus på videndeling omkring automatiseringsrutiner og -værktøjer, herunder tredjepartsværktøjer for udnyttelse af egenskabsdata og egenudviklede scripts.

 

Produkter:

Gruppen vil bl.a. have fokus på produkterne: OpenBuilding Designer, iTwin, Bentley InfraStructure Cloud (BIC), SYNCHRO, ProjectWise, m. fl.