Formål

Formålsbeskrivelse for BIM SIG
 
Navn:
Interessegruppen kalder sig BIM SIG - en Special Interest Group under Bentleyuser.dk med fokus på BIM i relation til både bygge- og anlægsbranchen.
 
 
Formål:
BIM SIG'ens formål er følgende:

  • At styrke medlemsvirksomhedernes effektivitet ved brugen af intelligente designmodeller.
  • At styrke det digitale samarbejde imellem aktørerne i byggeri og anlæg, for projekterende, udførende, myndigheder, offentligheden og bygnings- og anlægsejere. Herunder udveksling af data imellem markedets øvrige softwareleverandører. Betegnelsen BIM er ikke begrænset til bygningsarbejder.
  • At udveksle erfaringer mellem brancherne, herunder værktøjer, metoder og procedurer.
  • At holde medlemsvirksomhederne ajour med – og være en vægtig part i udviklingen af nationale og internationale standarder for digitalt samarbejde.
  • At styrte forståelsen af arbejdsgange forbundet med BIM, særligt i forhold til arbejdsgangen: fra model til virkelighed og visa versa.

 
Produkter:
Gruppen vil bl.a. have fokus på produkterne: AecoSIM Building Designer (ABD), Navigator (3D model-KS), ProjectWise, m. fl.