Medlemskab

Medlemskab af bentleyuser.dk

Bentley User Group Denmark:
Bentley User Group Denmark er en forening for alle danske brugere af Bentley produkter. Foreningens formål er at formidle informationer af interesse for brugerne, sikre udveksling af ideer og erfaring, støtte krav og ønsker fra brugerne til Bentley samt at motivere til dannelse af faglige interessegrupper, Special Interest Groups (SIG'er).

bentleyuser.dk fungerer som en selvstændig organisation, uafhængig af leverandører, med almindelige foreningsvedtægter og en brugervalgt bestyrelse. Generalforsamling afholdes en gang om året i forbindelse med årsmødet, som er åben for alle medlemmer af foreningen.

Som medlem af bentleyuser.dk får brugerne mulighed for regelmæssigt at træffe andre Bentley brugere, med hvem der kan udveksles idéer og erfaringer, som brugerne kan have direkte nytte af i det daglige arbejde. bentleyuser.dk behandler specielle brugerproblemer og kan være behjælpelig med at formidle en direkte kontakt til leverandørernes ansvarlige såvel nationalt som internationalt, således at der opnås en konstruktiv dialog mellem bruger og leverandør.

 

Medlemskab af bentleyuser.dk:
Alle større og mindre virksomheder, organisationer og institutioner, der ejer eller anvender Bentley produkter, er velkomne som medlemmer af bentleyuser.dk, og hovedparten af de danske Bentley brugere er i dag medlemmer af foreningen. Medlemskontingentet fastsættes en gang årligt på generalforsamlingen, og det finansierer alle aktiviteter i bentleyuser.dk. Kontingentet er p.t. kr. 3000 pr. år pr. firma og kr. 500 pr. år pr. personlig medlem.

Kontingentet dækker et kalenderår og vil fremadrettet blive opkrævet i begyndelsen af året. Til opkrævning af kontingent anvendes NemTilmeld-systemet, der giver mulighed for frit at vælge betalingsform (faktura, kreditkort eller via EAN).

Kontingentet går til dækning af udgifter i forbindelse med forenings- og SIG-arbejdet, samt som økonomiske sikkerhed for seminarer og konferencer som foreningen afholder. Alt arbejde i foreningen er ulønnet.

En stor brugerforening med mange aktive medlemmer gavner ikke kun brugerne selv, men også leverandørerne, der med åben og direkte dialog får mulighed for at udvikle produkter, der er relevante for brugerne.

bentleyuser.dk gavner alle, og derfor er også din deltagelse vigtig!
Indmeldelse i bentleyuser.dk kan ske ved at rette henvendelse til koordinator@bentleyuser.dk. Følgende oplysninger er nødvendige: firmanavn, adresse, kontaktperson, telefon, mobil og Email, samt for offentlige institutioner og firmaer som anvender digital fakturering: EAN-nummer, kontaktperson og ordrenr./rekvirentnr. Endvidere bedes oplyst, hvilke SIG´er der ønskes tilknytning til.

Der er også muligt at anvende indmeldelsesskemaet som findes her:

SIG - faglige interessegrupper:
Indenfor specifikke fagområder støtter bentleyuser.dk dannelsen af faglige interessegrupper, der giver ligesindede mulighed for at mødes, udveksle ideer og erfaringer, og behandle forskellige produkt relaterede problemer indenfor fagområdet.

For alle SIG'er gælder, at de indenfor deres interesseområde samler og videregiver krav og ønsker om videreudvikling, samt afklarer og drøfter løsninger omkring konstaterede problemer med leverandøren.

En SIG kan dannes efter behov, og den fungerer som en selvstændig organisation under bentleyuser.dk med egne vedtægter, som skal godkendes af bentleyuser.dks bestyrelse, og ledes af en brugervalgt formand. SIG formændenes opgave er blandt andet at holde sig orienteret om internationale aktiviteter og formidle informationer fra leverandørerne og bentleyuser.dk til SIG'ens medlemmer bl.a. ved hjælp af foreningens hjemmeside på Internettet.

bentleyuser.dk medlemmer kan deltage i en eller flere af de SIG'er, der er af interesse. SIG'erne holder møde ca. en gang i kvartalet. Deltagelse i SIG'erne, hvis møder normalt afholdes hos brugerne, er uden deltagergebyr.