Civil SIG møde - Sjælland

Date: 
11/05/2023 - 10:30 to 16:00
Civil SIG møde, som afholdes ved fysisk fremmøde (Jylland og Sjælland). Denne invitation gælder for fremmøde på Sjælland. 
Fremmøde er Cowi, Parallelvej 2, 2800 Kgs. Lyngby.
 
Agenda:
1. Velkomst og præsentation
2. Valg af referent
3. Godkendelse af referat
4. Nyt og opfølgning fra sidst
5. Dagens emne
   - Brug af D&U på DSBs værksteder til føringsveje, Marian Stratanenco, Artelia
   - Status på asset management hos Banedanmark, Martin Laursen, Banedanmark
   - OpenRail configuration, Element templates og DDA-lag, Rasmus Molbæk, Cowi
   - Demo – Vektorisering af skinner fra punktsky og Open Roads Designer new release, Kivanc Karakas, Bentley
6. Næste mødeemne, dato, tid og sted
7. Eventuelt
 
Mvh
Lene Westh
Formand, Civil SIG

Eksporter som iCalendar fil (Outlook, iCal, Google Calendar)
Add to My Calendar