BIM SIG #15

Date: 
29/03/2023 - 10:00 to 14:00

AGENDA (UDKAST)

- Velkomst og kort præsentation
- Valg af referent
- Godkendelse af referat
- Nyt og opfølgning fra sidst - v. Thomas Christoffersen, Bentley
- Valg af formand
- Bordet rundt: iTwin erfaringer og en follow-up på SYNCHRO Event CPH *), m.m.
- Næste møde, emne, dato, tid og sted
- Eventuelt

Der vil blive mulighed for både fysisk fremmøde og mødedeltagelse via TEAMS.

*) Vedr SYNCHRO Event CPH, se: https://events.bentley.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x214520001


Eksporter som iCalendar fil (Outlook, iCal, Google Calendar)
Add to My Calendar