Formål

Formålsbeskrivelse for Civil SIG

Navn:
Civil SIG'en, er et brugerforum og en faglig netværksgruppe, der dækker anlægs sektoren bredt. De deltagende virksomheder og enkeltpersoner, beskæftiger sig med alt fra veje, trafikanlæg, jernbaner, forsyning og afvanding, til broer, tunneler, geoteknik og andre anlægs-relaterede områder.

Formål:
Formålet med Civil SIG'en er følgende:

  • At holde foreningens medlemmer opdateret på udvikling, programforbedringer, nye muligheder og fejlrettelser i Bentleys Civil (anlægsrelaterede) applikationer.
  • At skabe et forum og et fagligt brugernetværk for foreningens medlemmer, som til daglig arbejder med Bentleys Civil applikationer.
  • At sikre en kontinuerlig vidensdeling og erfaringsudveksling på tværs af vej- og anlægsbranchen - gennem afvikling af bl.a. netværksmøder, webinarer, faglige events og konferencer.
  • At tilvejebringe medlemmernes ønsker og behov til Bentley, vedrørende eksisterende og fremtidige produkter, og herved være med til at præge produktudviklingen efter brugernes ønsker.
  • At skabe en tættere kontakt mellem brugere og Bentley.