Formål

Formålsbeskrivelse for Data Management SIG
Navn:
Brugergruppen kaldes Data Management SIG. Den er organiseret som en Special Interest Group under Bentleyuser.dk, og kaldes i det følgende for Data Management SIG.
Formål:
Formålet med Data Management SIGen er følgende:

  • At skabe et forum for Data Management SIGens medlemmer, for at udveksle erfaringer og viden indenfor Data Management.
  • Data Management dækker bredt over ikke kun dokumenthåndterings programmer, men også håndteringen af dokumenter, tegninger, digitale plot m.v.
  • At skabe en tæt kontakt mellem leverandør og bruger, og gennem Data Management SIGen at påvirke og understøtte produktudviklingen af leverandørens produkter.