Kontingent 2022

Det er nu blevet tid til indbetaling af kontingent for 2022.

Efter et par mærkelige år, hvor Corona har spændt ben for mange ting, nærmer vi os nu heldigvis en mere normal hverdag.

Derfor er det også vores forventning, at vi i år kan afholde både SIG-dag inden vi går på sommerferie og årsmøde igen i efteråret.

Heldigvis har der været rigtigt godt gang i vores SIG'er og alle formænd beretter om god opbakning og deltagelse ved møderne, der har været afholdt online, men også her åbner der sig mulighed for at vi i 2022 kan mødes fysisk igen.

Til betaling af kontingent for 2022 benytter vi igen vores tilmeldingssystem, NemTilmeld. Dette hjælper vores administrative arbejde betragteligt. Så selv om det måske virker lidt besynderligt, at skulle "tilmelde" sig kontingentbetaling, så tænk på det således, at du hjælper os til at kunne bruge vores energi bedre på andre opgaver.

Når du tilmelder dig, vil du få valgmulighed mellem indbetaling med kreditkort, via EAN eller med tilsendt faktura. Vælger du sidst nævnte mulighed, vil en faktura udstedes straks og tilsendes sammen med bekræftelse på tilmelding.

Beløbet er uforandret 3.000 kr. pr. medlemsvirksomhed og 500 kr. for personlige medlemskaber.

Tilmelding og betaling bedes foretaget senest 1. marts, 2022.

Mange Hilsner
Bestyrelsen

Link til betaling