Referater

Oversigt over mødereferater fra Civil SIG møderne

Mødereferater udarbejdes på alle de Civil SIG møder som vi afholder. Et normal Civil SIG møde som afholdes 3 til 4 gange årligt afholdes efter nedenstående agenda:

  1. Velkomst og præsentation
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af referat
  4. Nyt og opfølgning fra sidst
  5. Dagens emne
  6. Næste mødeemne, dato, tid og sted
  7. Eventuelt

Referat, med tidspunkt og sted for næste møde, udsendes og lægges på denne side senest 3 uger efter mødet.

Kommentar eller spørgsmål kan sendes til Civil SIG formanden

PS. Du skal være oprettet som bruger på hjemmesiden for at se referaterne.