Foreningen

 

Dansk   English

Bentley Brugerforening i Danmark

Bentley User Group Denmark er en forening for alle danske og udenlandske brugere af Bentley produkter. Foreningens formål er at formidle informationer af interesse for brugerne, sikre udveksling af ideer og erfaring, støtte krav og ønsker fra brugerne til Bentley samt at motivere til dannelse af faglige interessegrupper, Special Interest Groups (SIG'er). bentleyuser.dk fungerer som en selvstændig organisation, uafhængig af leverandører, med almindelige foreningsvedtægter og en brugervalgt bestyrelse. Generalforsamling afholdes en gang om året i forbindelse med årsmødet, som er åben for alle medlemmer af foreningen. Som medlem af bentleyuser.dk får brugerne mulighed for regelmæssigt at træffe andre Bentley-brugere med hvem, der kan udveksles idéer og erfaringer, som brugerne kan have direkte nytte af i det daglige arbejde. bentleyuser.dk behand-ler specielle brugerproblemer og kan være behjælpelig med at formidle en direkte kontakt til leverandørernes ansvarlige såvel nationalt som internationalt, således at der opnås en konstruktiv dialog mellem bruger og leverandør.

For medlemsskab af bentleyuser.dk se mere her:

 

 

  Bentley User Group Denmark:

The Bentley User Group Denmark is an association of Danish and foreign users of Bentley products. The purpose of the association is to convey information of inter-est to the users, ensure exchange of ideas and experience, support demands and requests from the users to Bentley and to promote the establishment of Special Interest Groups (SIG's). Bentleyuser.dk is an organisation independent of suppliers with common rules and regulations and a board elected by the users. A general meeting is held once a year in connection with the annual meeting which is open to all members of the association. As members of bentleyuser.dk, the users are given the possibility of meeting other Bentley users on a regular basis and to exchange ideas and experience of help to the users in their daily work. Bentleyuser.dk addresses special user problems and assists in arranging direct contact to the supplier both in Denmark and abroad. In this way, a constructive dialogue is established between the user and the supplier.

For membership of bentleyuser.dk see more here:

 

 

Kommende arrangementer

Dato Arrangement
2024-08-14 - 13:00 BIM SIG #22
2024-09-26 - 10:00 Data Management SIG møde d. 26. september 2024
2024-11-04 - 09:00 Bentleyuser.dk årsmøde 2024

SIG arkiv

Herunder finder du SIG'ens nyhedsarkiv og en oversigt over tidligere afholdte arrangementer.