Referater

Oversigt over mødereferater

Der afholdes BIM SIG møder 2-4 gange årligt og ledes efter følgende dagsorden:

 • Velkomst og præsentation
 • Valg af referent
 • Godkendelse af referat
 • Dagens emne
 • Status for SIG´ens arbejdsfelter
  • udvikling af fælles MSTstandarder
  • udveksling mellem CAD programmer
  • MST's position i bips
  • Indsatsområder fremover
 • Næste møde - emne, dato, tid og sted
 • Eventuelt

Referat, med tidspunkt og sted for næste møde, udsendes og lægges på Web senest 3 uger efter mødet.

Kommentar eller spørgsmål kan sendes til SIG formanden

Du skal være logget på hjemmesiden for at kunne læse referaterne!