Generalforsamling

Generalforsamling

Der afholdes Generalforsamling en gang årligt.
Generalforsamlingen afholdes normalt i forbindelse med bentleyuser.dk's årsmøde.
Alle medlemmer af bentleyuser.dk kan deltage i Generalforsamlingen.
​I tilfælde af afstemning har hvert medlemsfirma 1 stemme.
 

Generalforsamlinger:

2022
Referat af bentleyuser.dk's generalforsamling d. 7. november 2022
Formandens beretning
Regnskab 2022
Budget 2023

2021
Referat af bentleyuser.dk's Generalforsamling d. 8/11-2021 på Hotel Munkebjerg i Vejle
Formandens beretning
Regnskab 2021
Budget 2022
Indkommet forslag

2020
Referat af bentleyuser.dk's Generalforsamling d. 25/11-2020 på Hotel Munkebjerg i Vejle og online via Teams
Formandens  beretning
Regnskab 2020 med kommentarer
Budget 2021

2019
Referat af  bentleyuser.dk's Generalforsamling d. 11/11-2019 på Hotel Munkebjerg i Vejle
Formandens beretning ved årsmøde 2019
Regnskab 2018 (rest)
Budget 2020

2018
Referat af bentleyuser.dk's Generalforsamling d. 5/11-2018 på Hotel Munkebjerg i Vejle
Bilag 1 - Årsregnskab 2017-2018, underskrevet af revisorer
Bilag 2 - Bentleyuser_GF2018_forslag-om-ændring-af-regnskabsår
Bilag 3 - Bentleyuser_Budget_2018-2019
Bilag 4 - Budget 2018 (rest)
Bilag 5 - Budget 2019
Bilag 6 - Bentlyuser Formandens beretning 2018
 

2017
Referat af bentleyuser.dk's Generalforsamling d. 6/11-2017 på Hotel Munkebjerg Vejle
Formandens beretning ved Årsmøde 2017
Årsregnskab 2016-2017
Budget 2017-2018
Forslag til vedtægtsændring v/ Marianne Rask
 

2016
Referat af bentleyuser.dk's Generalforsamling d. 7/11-2016 på Hotel Munkebjerg Vejle
Formandens beretning ved Årsmøde 2016
Årsregnskab 2015-2016
Budget 2016-2017
 

2015
Referat af bentleyuser.dk's Generalforsamling d. 9/11-2015 på Hotel Munkebjerg Vejle
Formandens beretning ved Årsmøde 2015
Årsregnskab 2014-2015
Budget 2015-2016
 

2014
Referat af bentleyuser.dk's Generalforsamling d. 10/11-2014 Hotel Munkebjerg Vejle
Formandens beretning ved Årsmøde 2014
Årsregnskab 2013-2014
Budget 2014-2015
Bilag til indlæg under eventuelt, om licenspolitik v/Li Peng
 

2013
Referat af bentelyuser.dk's Generalforsamling d. 11/11-2013 Hotel Munkebjerg Vejle
Formandens beretning ved Årsmøde 2013
Årsregnskab 2012-2013
Budget 2013-2014
 

2012
Referat af bentleyuser.dk's Generalforsamling d. 5/11-2012 Hotel Munkebjerg Vejle
Formandens beretning ved Årsmøde 2012
Årsregnskab 2011-2012
Budget 2012-2013
 

2011
Referat af bentleyuser.dk's Generalforsamling 14/11-2011 Hotel Munkebjerg Vejle
Formandens beretning ved årsmøde 2011
Årsregnskab 2010-2011
Budget 2011-2012

 

2010
Referat af bentleyuser.dk's Generalforsamling 8/11-2010 Hotel Munkebjerg Vejle
Formandens beretning ved årsmøde 2010 

2009
Referat af bentleyuser.dk's Generalforsamling 9/11-2009 Hotel Munkebjerg Vejle
Formandens beretning ved årsmøde 2009

 

2008
Referat af bentleyuser.dk's Generalforsamling 10/11-2008 Hotel Munkebjerg Vejle
Underskrevet referat af bentleyuser.dks Generalforsamling 2008
Formandens beretning ved årsmøde 2008

 

2007
Referat af bentleyuser.dk's Generalforsamling 12/11-2007 Hotel Munkebjerg Vejle

 

2006
Referat af bentleyuser.dk's Generalforsamling 2/10-2006 Hotel Munkebjerg Vejle

 

2005
Referat af TMC-DIB's Generalforsamling 21/11-2005 Hotel Munkebjerg Vejle

Notat fra TMC-DIB's arbejdsgruppe
vedr. den fremtidige organisering af Intergraph-brugere i Danmark

Kommentarer til notatet bedes sendt på mail til Dorthe Krøyer Budek (dkb@hng.dk)

Referat af TMC-DIB's Generalforsamling 19/09-2003 på H.C. Andersen hotel, Odense

Referat af TMC-DIB´s Generalforsamling 8/10-2002

Torsdag den 1. november 2001 på H.C. Andersens hotel, Odense
Beslutningsreferat af TMC-DIB´s stiftende Generalforsamling 2001