Tip. Ændring af stationeringsformatet for radius og A-værdi

Tip. Ændring af stationeringsformatet for radius og A-værdi

Hvis man selv vil ændre stationeringsformatet for radius og A-værdi, så teksten ikke længere står omvendt i forhold til stationeringsretningen, skal man bare sætte Rotation for "ElmRA" til 200 gon.

Ellers kan man bruge vedlagte civil.xin, hvor stationeringsformatet er drejet på plads, og hvor der også er lavet named symbologies til "Regular Stationering" og "Radius+A" for de mest anvendte målestoksforhold 1:200, 1:500 og 1:10000, som lægger teksterne på det aktuelle lag, når de bruges af den tilsvarende preference i View Stationing. (1:1000 lægges på de overordnede lag.)

Tak til Marianne Rask for tippet